Teambuilding med deg selv som utgangspunkt

Mange har sikkert opplevd å bli sendt på teambuilding med jobben, der man får oppgaver man må løse sammen – ligge i telt, kaste ball, bygge en trehytte osv. Alt for å liksom bli bedre i team. Funker dette egentlig? Jeg har hørt mest om at folk synes slike øvelser er påtvunget, mange ganger pinlig og ofte ikke spesielt utviklende. Den obligatoriske middagen der noen drikker for mye og flauer seg ut er jo også litt obligatorisk. Men bygger det team – neppe. Men hva er det da som virker?

team bitching

Forskning viser at det er noen sammenfattende punkter som kjennetegner et team som fungerer bra:

1.Separere innholdet fra måten det leveres på – det vil si skiller på sak og person. En person kan si noe innholdsmessig bra, men kanskje på en ufin måte. Ikke ta ting personlig! Det er jobb!
2.Vurder innhold og verdi på oppgaver over lik mengde oppgaver. Det er ikke antall oppgaver per teammedlem som gjelder, snarere kvalitet over kvantitet på oppgavene. Riktig person til riktig arbeidsområde er viktigst.
3.Folk er ulike i et team – og det er best. Vi har alle våre styrker og svakheter. Et team der alle er like og kan akkurat det samme blir det ikke like stor produktivitet! Hva er du best på – og hva er utfordrende for deg? Det er viktig at du blir kjent med det og kommuniserer det og gjør det kjent innen teamet.
4.Bruk konflikt som informasjon om legitime forskjeller: konflikt har verdifull informasjon å gi. Hvorfor oppstår den? Har de ulike sidene legitime forretningsmessige hensyn å ta?
Så gitt at teamet ditt er på plass sånn noenlunde – hva kan du gjøre?
Mye. Gi opp viktigheten av alltid skulle ha rett. Det du kan bidra med i teamet er å se din egen rolle – og eie din egen andel i hva du bringer til teamet. Det vil si at du må se om du blander sak og person, og ta ansvar for ditt humør og dine grenser.
Om du sier ja når du mener nei er det ditt problem – ingen andres. Selvrespekt er også respekt for andre!
Alle er mennesker – og vi har ikke nødvendigvis valgt hvem vi skal være i team med. Så jobb med den du faktisk kan forandre, nemlig deg selv. I et godt team bidrar hver enkelt på sin unike måte i samme retning.

teambuilding